home | whakapapa | site map | links | contact

Te Rarawa whakapapa

Names of direct descendants have been placed first; this is not necessarily indicative of their being the eldest
Uhenga (c 895) begat Poutama who begat Whiti-rangi-mamao who begat KUPE, widely accepted as the first Polynesian explorer to Aotearoa (click here for further info). Kupe captained the Matawhaorua waka.
Kupe had three wives: Hine-te-Aparangi, Peketahi and Kuramarotini. Kura bore Kupe 10 children, one of whom was MATIU (m).
Matiu begat MAKORO (m).
Makoro begat MAEA (m).
Maea begat MAAHU (m).
Maahu begat NUKUTAWHITI. Nuku-tawhiti married Kahu-o-te-Rangi Mahu who bore him Rongomai (m), Moerewa (f) and Papatuanuku (m). He also married Hineariki who bore him Ngarunui (m) and Papatahuriho (m). Nuku-tawhiti also married Aniwaniwa and captained the Ngatokimatawhaorua waka.
Nukutawhiti begat NGARUNUI (m). Note that the significance of this name is related in Ngapuhi tradition whereby "Ngaru-nui" or large wave, was the wave called up when Nukutawhiti peformed karakia on his departing for Aotearoa from Hawaiiki. Waka then rode "Ngaru-nui", the large wave, to Te Hokianga nui a Kupe (Hokianga harbour).
Ngarunui begat NGARUROA (m). Note that the significance of this name us related in Ngapuhi tradition whereby on seeing the Hokianga, Ngaru-nui (large wave) dropped away and "Ngaru-roa" or long wave, rose to guide them into the harbour.
Ngaruroa begat NGARUPAEWHENUA (m). Note that the significance of this name is also related in Ngapuhi tradition whereby as Nukutawhiti's waka was taken ashore, Ngaru-roa dropped away to be replaced by "Ngaru-pae-whenua" (shore-ward wave) guiding them onto land safely.
Ngarupaewhenua begat HIKUITI (m).
Hikuiti begat TAURA (m).
Taura begat TAURA-I-TE-PO (m).
Taura-i-te-Po begat TAURAMOKO (m) and Tawakehaunga (m).
Tauramoko & Te Hauangiangi (daughter of Puhi-moana-ariki & Rongomai) begat RAHIRI (m), Puna-te-Ariari (f), Tangaroa-Whakamana-mana (m), Moko-nui-a-rangi (f) and Paru (m).
Rahiri and his second wife Whakaruru begat KAHARAU-MANAWA-KOTITI (m), Rongomai (m), Tawaka-haunga (m), Raparapa (m), Tikitiki-Ngahuru (m), Tangaroa-whakamautai (m).
Kaharau-manawa-kotiti & Houringa begat TAURAPOHO (m), Tikitikingahuru (m), Rongomai Apu (m).
Taurapoho & Ihenga begat TUPOTO (m), Tikitikingahuri (m) and Mamae (m).
Tupoto & Tawakeiti begat KAIREWA (m).
Kairewa and Waimirirangi begat TAMATEA (m), Te Huaki (m), Whakarongo (m), Haere-ki-te-ra (f), Pare (f), Waetahi (m), Taonui (m), Ruarei (m), Raparapa (m), Te Mutuharenui (f), Ruitaia (m) and Miringa (f).
Tamatea & Tiari begat KIRINGARAHU (m), Takateauahi (m), Takiteahahi Rapihana (m), Kiri Ngarahu Rapihana (f) and Takiwa Rapihana (f).
Kiringarahu & Aokarere begat MARUWHENUA (m).
Maruwhenua & Marino begat TE WAIORO (m) and Kukupa (m).
Wairoro & Ngono begat TE RUAMAMAO (f) and Kai-manu Ngono (f).
Ruamamao and Tuku begat TE PAEPAE (m), Pape (m) and Te Toko.
Te Paepae & Hakona begat HENI NGARUA (f) and Mereana Ngahau (f); further information on Heni can be found here.
Heni Ngarua (also known as Heni Jane Takahini, Jane Takehui, Heni Paepae and Heni Ngarua Takehui) married Edward Thompson Boyce (1809-1888) and begat DANIEL TITIPA BOYCE, Louisa Wells nee Boyce, Elizabeth Beazley nee Boyce, Sarah Harris nee Boyce, Eward Alexander Boyce and Edward Haupokia Boyce.
Daniel Titipa Boyce married Mary Rowe nee Martin (her first husband, John Rowe, having passed away). Daniel & Mary begat ELIZA JANE BOYCE (1867-1952), Matthew Daniel "Te Hau" Boyce and Amelia (Ella) Alice Boyce.
Eliza Jane Boyce marries Walter William Muir Ogilvy in 1893. They begat Lionel Victor Ogilvy (1894-1973), Raymond A Ogilvy (1895-1972), Walter John Ogilvy (1897-1977), Bernard James Ogilvy (1898-1941), Claude McDonald Ogilvy (1904-1992) and William George Ogilvy (1909-1987).Please visit the site map link (page top), to view the descendants of the above 6-sons down to the current day. Nga mihi