home | whakapapa | site map | links | contact

Te Rarawa whakapapaAn updated Te Rarawa whakapapa for the Ogilvy whanau following the advice of Paul, Te Rarawa representative well-versed in whakapapa who has kindly taken the time to go through our genealogy and patiently provide corrections. Nga mihi nui matua! Click here for the plain version.

Uhenga (c 895) begat Poutama who begat Whiti-rangi-mamao who begat Kupe. Widely accepted as the first Polynesian explorer to Aotearoa, more info on Kupe can be found here. Kupe (Matawhaorua waka)
Kupe had three wives: Hine-te-Aparangi, Peketahi and Kuramarotini. Kura bore Kupe 10 children, one of whom was Matiu (m). Matiu
Matiu begat Makoro (m). Makoro
Makoro begat Maea (m). Maea
Maea begat Maahu/Mahu (m). Maahu
Maahu begat Nuku-tawhiti. Nukutawhiti married Kahuoterangi Mahu who bore him Rongomai (m), Moerewa (f) and Papatuanuku (m). He also married Hineariki who bore him Ngarunui (m) and Papatahuriho (m). Nukutawhiti also married Aniwaniwa. Nuku-tawhiti (Ngatokimatawhaorua waka)
Nukutawhiti begat Ngarunui (m). NOTE: the significance of the name Ngarunui is related in Ngapuhi tradition whereby "Ngaru-nui" or large wave, was the wave called up when Nukutawhiti peformed karakia on his departing for Aotearoa from Hawaiiki. Waka then rode "Ngaru-nui" the large wave, to Te Hokianga nui a Kupe aka the Hokianga harbour. Ngarunui
Ngarunui begat Ngaruroa (m). NOTE: the significance of the name Ngaruroa is also related in Ngapuhi tradition whereby on seeing the Hokianga, Ngaru-nui (large wave) dropped away and "Ngaru-roa" or long wave, rose to guide them into the harbour. Ngaruroa
Ngaruroa begat Ngarupaewhenua (m). NOTE: the significance of the name Ngarupaewhenua is also related in Ngapuhi tradition whereby as Nukutawhiti's waka was taken ashore, Ngaru-roa dropped away to be replaced by "Ngaru-pae-whenua" (shore-ward wave) guiding them onto land safely. Ngarupaewhenua
Ngarupaewhenua begat Hikuiti (m)Hikuiti
Hikuiti begat Taura (m)Taura
Taura begat Taura-i-te-Po (m)Taura-i-te-Po
Taura-i-te-Po begat Tauramoko (m) and Tawakehaunga (m)Tauramoko
Tauramoko & Te Hauangiangi (daughter of Puhi-moana-ariki & Rongomoai) begat Rahiri (m), Puna-te-Ariari, Tangaroa-Whakamana-mana (m), Moko-nui-a-rangi (f) and Paru (m).Rahiri
Rahiri and his second wife Whakaruru begat Kaharau-manawa-kotiti (m), Rongomai (m), Tawaka-haunga (m), Raparapa (m), Tikitiki-Ngahuru (m) and Tangaroa-whakamautai (m).Kaharau
Kaharau-manawa-kotiti & Houringa begat Tikitikingahuru I (m), Rongomai Apu (m) and Taurapoho (m). Taurapoho
Taurapoho & Ihenga begat Tikitikingahuri (m), Mamae (m) and Tupoto (m). Tupoto
Tupoto & Tawakeiti begat Kairewa (m).Kairewa
Kairewa and Waimirirangi begat Te Huaki (m), Whakarongo (m), Haere-ki-te-ra (f), Pare (f), Tamatea (m), Waetahi (m), Taonui (m), Ruarei (m), Raparapa (m), Te Mutuharenui (f), Ruitaia (m) and Miringa (f).Tamatea
Tamatea & Tiari begat Kiringarahu (m), Takateauahi (m), Takiteahahi Rapihana (m), Kiri Ngarahu Rapihana (f) and Takiwa Rapihana (f). Kiringarahu
Kiringarahu & Aokarere begat Maruwhenua (m).Maruwhenua
Maruwhenua & Marino begat Kukupa (m) and Te Wairoro (m).Waioro
Wairoro & Ngono begat Kai-manu Ngono (f) and Te Ruamamao (f).Ruamamao
Ruamamao and Tuku begat Te Toko (m), Paepae (m) and Pape (m).Te Paepae
Te Paepae & Hakona begat Heni Ngarua (f) and Mereana Ngahau (f).Heni Ngarua
Heni Ngarua (also known as Heni Jane Takahini, Jane Takehui, Heni Paepae and Heni Ngarua Takehui) married Edward Thompson Boyce (1809-1888) and begat Louisa Wells nee Boyce, Elizabeth Beazley nee Boyce, Daniel Titipa Boyce, Sarah Harris nee Boyce, Eward Alexander Boyce and Edward Haupokia Boyce. Daniel Boyce
Daniel Titipa Boyce married Mary Rowe nee Martin Mary's first husband, John Rowe, passed away. Daniel & Mary begat Eliza Jane Boyce (1867-1952), Matthew Daniel "Te Hau" Boyce and Amelia (Ella) Alice Boyce.Eliza Jane Boyce
Eliza Jane Boyce marries Walter William Muir Ogilvy in 1893. Eliza begat Lionel Victor Ogilvy (1894-1973), Raymond A Ogilvy (1895-1972), Walter John Ogilvy (1897-1977), Bernard James Ogilvy (1898-1941), Claude M Ogilvy (1904-1992) and William George Ogilvy (1909-1987) William George Ogilvy
William George Ogilvy & Kathleen Mary begat Jeanne Mary Ogilvy (1938-1938), Earl Ogilvy (1940). Bernard Ogilvy (1941) and William "Bill" Ogilvy (1945). Please click here for the ongoing genealogy of the three sons opens in the current page.


top